Szabad lélekkel szolgáljuk egymást

A hónap igéje

„…testvéreim, szabadságra vagytok elhívva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak.” (Gal 5,13)

A hónap gondolata

Sokan úgy gondolják, hogy akkor szabadok, ha azt csinálhatják, amihez kedvük van. És ha ezt akadályozza számukra a pénz hiánya, a határidők betartása, a kötelességek elvégzése, a közlekedési dugó, akkor nem is lehetnek szabadok.

Pedig sosem lesz szabad az a gyermek – később felnőtt –, aki nem tanulja meg mederben tartani vagy akár késleltetni vágyait. Arról nem is szólva, ha nem tanulja meg megítélni vágyait: igaz, éltető vágyak, vagy önző, halálos vágyak mozgatják belülről. Magyarul: hova vezetnek azok a vágyak a jövőben?

Az ember alapvetően szabad lény. Ő dönti el, hogy minek veti alá magát, belső szabadságát mire használja. Önzésre, a dolgok megszerzésére, tárgyak megvásárlására, a másokon való uralkodásra, a vágyai kielégítésére? Vagy a saját fejlődésére, a családja javára, munkája minőségi elvégzésére, mások életének segítésére, a közössége hasznára? Mert az előzők csak a szabadsággal kapcsolatos tévedések! Erre írja Pál apostol: nehogy ürügy legyen a szabadság a test számára.

A szabadságra elhívottaknak fenn kell tartaniuk magukban a szabadság ajándékát a Szentlélek bátorságával. Látniuk kell azt a végtelen kincset, amit arra kaptak, hogy azzal szolgáljanak másoknak. Csodálatos átélni azt, hogy valami, ami a tied – erőd, pénzed, tudásod, időd, kapcsolatod, bármi birtokod –, egy másik ember életének a kibontakozásához, fejlődéséhez tud hozzájárulni. És mindig rendelkeznek valamivel, amivel ebben a csodában aktívan részt vehetnek. Martin Luther Kingnek igaza van, amikor így fogalmaz: „A szolgálathoz nem kell egyetemi végzettség. Nem kell hozzá egyeztetni az alanyt az állítmánnyal. Csak hálatelt szív kell hozzá, szeretettől áthatott lélek.”

„Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság!” Töltekezzünk Isten Lelkével, hogy teljesen szabadok legyünk mások örömmel végzett szolgálatára!

A hónap kérdése/gyakorlata

Mindennap járulj hozzá valakinek a fejlődéséhez!

A hónap imája

Uram, köszönöm a kincseket, amiket nekem adtál lelkembe, kezembe.

Hadd gazdagítsak másokat is velük, hadd szerezzek általuk másoknak örömöt, hadd tehessek legalább egy apró téglát mások épüléséhez! Add ezt a szabadságot mindig nekem!

Szólj hozzá!