A baptizmus rövid története

A mai baptizmus első úttörői azok az üldöztetésük miatt Angliából Hollandiába menekült hitvallók voltak, akik a bemerítés bibliai igazságát felismerve hitük vallomására 1609-ben Amszterdamban bemerítkeztek. Egy részük visszatért Angliába, és 1612-ben Londonban megalapították a jelenkori első baptista gyülekezetet. Az egyháztörténet azonban igazolja, hogy a kereszténység kétezer éves története során mindig voltak olyan evangéliumi csoportok, amelyek a … Tovább »

A gyülekezet történetéből

A kezdetek Nagyszalontáról Vass Sándoron kívül Tóth Mihály, a neves parasztprédikátorok egyike, a nagyszalontai gyülekezet elöljárója, valamint Domján Imre és Vass János is jártak Békéscsabán. Munkájuk eredményeként 1895. június 3-án Tóth Mihály két békéscsabai embert, Fabulya Mihályt (1854-1922) és Pilinszki Andrást(1868-1946) hitük vallomására bemerített Békésen. Tehát 1895. június 3-án két taggal indult el a Békéscsabai … Tovább »

A lelkipásztorról

Megtérésem története Az életem nagyobb részét már hitben éltem le. Ezt egy hatalmas csodának tartom, mert úgy éltem 19 éves koromig, hogy egyáltalán nem hittem Istenben. A létét sem fogadtam el, ha valahol ilyen téma került elő, mindenkivel vitatkoztam. Elfogadtam a tudomány, az evolúció tanát, bár azt sem ismertem kimerítően. 1990-től műszaki főiskolán tanultam. Így … Tovább »