Egymás életéért, hitéért imádkozunk!

A hónap igéje

„Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.” (Jak 5,16)

A hónap gondolata

Vannak bűnök, melyekkel egymást bántjuk, sértjük, nyomorítjuk, lopjuk, alázzuk. Ezekre a másik adhat bocsánatot, ha megkérjük rá. Ennek hiányában apró vagy nagy akadályokként lesznek ott a közösség életében, és meggátolják az egészséges működést. Minden közösség vezetése felelős azért, hogy tagjai ne bántsák egymást. De ha mégis megtörténik, hogy részt vegyenek a sebek gyógyulásában, a nyomorgatások megszüntetésében. Ha hagyjuk, belekövesedik az erőszaktevő és már nem is fogja érteni, mire figyelmeztetjük, mit várunk tőle. Ha nem engedjük szárba szökni a kis bűncsírákat, akkor a közösség erői a növekedéssel tudnak foglalkozni. Természetesen vannak magán bűnök, melyeket Jézus Krisztusnak kell csak megvallanunk – ő a közbenjáró Isten és ember között –, hogy bocsánatot nyerjünk.

Az egymásért való imádkozás kitágítja a másikra gondolás terét a saját szívünkben. Az ima segít, hogy még jobban a szívünk szeretetébe zárjuk a többieket. Jó naponta gyakorolni ezt: egyenként jókedvű imában gondolni közösségünk minden tagjára. Azt fogjuk tapasztalni, hogy szabadon tudunk róluk gondolkodni, sőt egyre jobban szeretjük őket.

A bántó hibáink, a sértő bűneink elismerése, az értük való bocsánatkérés, és az egymásért való imádság együtt gyógyítják a közösséget és tagjait.

A hónap gyakorlata

Mindennap keress időt arra, hogy a közösséged tagjairól Isten előtt szeretettel gondolkodj!

A hónap imája

Uram Jézusom, segíts hozzászoknunk a hibák, a bűnök felszámolásához, az egymásért szívből való imádkozáshoz. Gyógyítsd meg lelkünket, hogy egymással szeretetben éljünk! Ámen

Szólj hozzá!