Egymást építjük a családban

A hónap igéje

„…építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.” (1Thessz 5,11)

A hónap gondolata

Mindenki szeretné, hogy családja boldog legyen, hogy jól éljenek. A felnőtt családtagok jóhiszeműen igyekeznek erre azon az úton, amit ők jónak és célravezetőnek gondolnak. A gyerekek számára pedig a legtöbbször magától értetődik, hogy az a helyes minta, amibe beleszülettek.

Vannak családok, melyek az anyagi biztonságot helyezik mindenek fölé, mondván, szegényen nem lehet boldog az ember. Mások a fogyasztói kultúra adta lehetőségek megragadását, hogy minél több kényelem, utazás, extra szolgáltatással való élés ne legyen megvonva tőlük. Megint mások a karriert, a többre jutást, a kiemelkedést tartják a legfontosabbnak. Egyesek az egyén családnak való alárendelését látják kívánatosnak. A sor hosszan folytatható.

A társadalom különféle csoportjai sokat vitáznak egymás között arról, hogy melyek a legfontosabb családi értékek, melyek szabályozzák a mindennapokat. A családok ebben a választásban egyébként nagy szabadságot élveznek. A keresztény családokban általában határozottabb és természetesen biblikusabb értékek és elvek érvényesülnek.

Két kérdés megválaszolása segíthet minden családnak – szülőnek és házastársnak egyaránt – abban, amikor értékeket, elveket és gyakorlatokat választ és használ.

Az elsőt akkor tesszük fel magunkban, amikor konkrét családi eseményben vagyunk benne. A kérdés így hangzik: Ebben a helyzetben mivel segítem legjobban az ő emberi, lelki, személyiségbeli fejlődését, és mivel gátolom? A megtalált válasz utat mutat, hogy elkerüljük az ösztönös reakciónkat, a másik vagy a családtagok elvárásának kielégítését, hanem valóban őt – az épülését, a fejlődését – helyezzük előtérbe.

A második kérdést akkor tesszük fel, amikor akár egyedül, akár a párunkkal vagy az egész családdal hosszú távra keressük a magunk és a többiek fejlődésének jó feltételeit, keretét. És a kérdés így hangzik: A családtagom – párom, gyermekem – személyiségének, lelkének, hitének, emberségének hol van a legnagyobb szüksége fejlődésre, épülésre, és azt hosszú távon milyen viszonyulásommal, cselekedetemmel fogom segíteni, illetve mivel gátolhatom? Az erre adott válaszunk – és ha aszerint élünk is – segít abban, hogy jó, mindenki épülését segítő mederben folyjon a családi életünk. Akkor valóban építjük egymást, ami a lényege a családnak.

A hónap gyakorlata

Beszélgessünk minél többször házastársként, szülőként őszintén egymással arról, hogy mi segíti és mi gátolja családtagjaink épülését, fejlődését!

A hónap imája

Jó Atyám, Istenem, szeretem családom tagjait, és arra vágyom, hogy velem együtt az ő életük is kibontakozzon. Arra vágyom, hogy láthassuk és tapasztalhassuk egymás fejlődését, és azt a mi építő jelenlétünk erősíthesse. Add, hogy bátran, bölcsen és szeretettel tegyük! Ámen.

Szólj hozzá!