Bibliaismeret az iskolában

A Magyarországon működő általános iskolákban 2015 szeptemberétől a diákoknak lehetősége van a kötelező hit és erkölcstan oktatás keretében a Baptista hit- és erkölcstan óra választására, BIBLIAISMERET tanulására.

A Biblia ismerete az alapműveltség és az egyetemes kultúra része. A Bibliaismeret órákon a Szentírás történetei alapján olyan fontos témák és kérdések kerülnek elő, amelyek feldolgozása segíti a tanulókat az egészséges önismeret és énkép kialakításában, illetve az élet fontos kérdéseiben való eligazodásban. Megismerhetik a Bibliát és fontosabb történeteit, valamint a keresztyén értékrend alapjait is elsajátíthatják.

Miért válasszuk a Bibliaismeretet?

  • Nagyszerű lehetőség a bibliai értékek elsajátítására felekezeti hovatartozástól függetlenül, amelyhez a Harmat kiadó gondozásában megjelent Életrevaló tankönyvcsaládot használjuk.
  • A jó hangulatú órák keretében játékos feladatokkal, gondolkodásra ösztönző olvasmányokkal, kreatív módon ismertetjük meg a gyerekekkel a bibliai történeteket és ezek máig érvényes igazságait, tanulságait.
  • Fontosnak tartjuk a Biblia alapigazságainak megismerését, a gyerekek lelki egészségének megőrzését. Az egészséges énkép és önismeret kialakulásának elősegítését.
  • A kreatív foglalkozásokon a mai világunk és a Biblia világa találkozik egymással.

Kiknek ajánljuk?

  • Az általános iskolák  valamennyi évfolyamán tanuló diákoknak, valamint
  • A 6 és 8 osztályos gimnáziumok általános iskolai évfolyamain tanulóknak.

Ki tanítja a Bibliaismeretet?

A helyi baptista gyülekezet lelkipásztora, vagy a Baptista Oktatási Központ által megbízott hitoktató.

Hogyan lehet jelentkezni a Bibliaismeretre?

A most beiratkozó elsősök a beiratkozásnál, a többi évfolyam esetében a szülőknek május 20-ig kell jelezni a kiválasztott oktatási intézmény felé, hogy a tanuló a Bibliaismeret (Baptista hit- és erkölcstan) tantárgyat választja a következő tanévtől.

Hitoktatás a Békéscsabai Baptista Általános Iskolában is elérhető erről információt találhat az Iskola honlapján és Facebook oldalán.

Forrás: baptist.hu

Szólj hozzá!